Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Pipestillas

Pipestillas er et stillas som kan bygges på flere måter. Behovet for stillas blir tilpasset sammen med kunde ved

Tilleggsprodukter

Rullestillas

Rullestillas er et enkelt lite stillas i variable størrelser til bruk på mindre prosjekter, inne og ute. Stillaset er

Tilleggsprodukter

Dekke

Trenger du dekke til stillaset? Vi bygger dekke for arbeid over sjø, under tak/himling og annet der det er

Tilleggsprodukter

Nedkastrør

Nedkastrør brukes til fjerning av avfall fra høyder kastes i rør direkte i avfallscontaineren.  Nedkastrørene er allsidige og brukes

Tilleggsprodukter