Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Lettstillas

Aluminiumsstillas som brukes til litt lettere arbeidsoppgaver som maling, kledningsarbeid, takarbeid, taksikring, lettere pussarbeid og generelt vedlikehold. Kan også

Stillas

Murer og tungstillas

HAKI Universal er tilpasset alle kjente Europeiske forskrifter, direktiver og standarder, og fremfor alt til moderne stillasemontering innenfor bygg,

Stillas

Spesialstillas

Rentas kan også tilby spesialstillas til andre typer jobber, som industri, broer eller genrelt spesielle stillasser til utfordrende prosjekt.

Stillas

Tak over tak stillas

Tak over tak er et svært godt system i forhold til vårt vestlandsvær, og generelt om man trenger tørre

Stillas

Pipestillas

Pipestillas er et stillas som kan bygges på flere måter. Behovet for stillas blir tilpasset sammen med kunde ved

Stillas

Rullestillas

Rullestillas er et enkelt lite stillas i variable størrelser til bruk på mindre prosjekter, inne og ute. Stillaset er

Stillas

Dekke

Trenger du dekke til stillaset? Vi bygger dekke for arbeid over sjø, under tak/himling og annet der det er

Stillas

Nedkastrør

Nedkastrør brukes til fjerning av avfall fra høyder kastes i rør direkte i avfallscontaineren.  Nedkastrørene er allsidige og brukes

Stillas