Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Jeg har jobbet med Rentas på flere prosjekter de siste årene. De er enkel å forholde seg til,
og løser stort sett oppgavene på en god måte. De har punktlige og hyggelige montører,
det samme gjelder prosjektlederne. Jeg har ingen betenkeligheter med å benytte
Rentas på fremtidige prosjekter.

 

Med vennlig hilsen

Raymond Lyngbø

Anleggsleder