Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Hvem er vi?

Rentas AS’ medarbeidere har lang fartstid i bransjen, og våre montører er erfarne fagarbeidere med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Ved å benytte disse ressursene, kompetansen og erfaringen, skal Rentas AS levere produkter og tjenester av god kvalitet og utførelse.

Rentas AS har som mål å være i forkant med kvalitets-, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og alle medarbeiderne deltar i prosessen med kontinuerlig forbedring av både arbeidsmiljø, arbeidsprosesser og ytre miljøarbeid. BHT Bergen AS bistår Rentas AS i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold for våre medarbeidere. Dette innebærer blant annet bistand i kartlegging av arbeidsmiljø, syke- og ulykkesforebyggende arbeid, helse, og trivsel på arbeidsplassen, samt helseundersøkelser av medarbeidere.

Hvem er vi og hva driver vi med