Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Miljøfyrtårn logo

Til Rentas Utleie AS

Gratulerer med Miljøfyrtårn-sertifisering!

Takk for innsatsen dere har lagt ned i arbeidet med sertifiseringen. Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.

Miljøfyrtårn-sertifikatet til Rentas Utleie AS er nå godkjent og gyldig i tre år. Det er på tide å feire dere selv og spre budskapet! Sjekk våre tips til profilering og bærekraftskommunikasjon.

Dere vil snart få tildelt et Miljøfyrtårn-diplom som et synlig bevis på sertifiseringen. Bergen vil kontakte dere i forbindelse med overrekkelsen av diplomet. Dersom dere ikke mottar diplomet eller hører fra kommunen innen rimelig tid, ta kontakt med oss.

Følg med på våre nyhetsbrev, sosiale medier og nettsider. Del gjerne gode tips og ideer med oss via Miljøfyrtårns idébank.

Velkommen som Miljøfyrtårn, og fortsett det gode klima- og miljøarbeidet!

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Miljøfyrtårn

Hva betyr det å være Miljøtårn-sertifisert?

Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften.

En virksomhet som velger å Miljøfyrtårn-sertifisere seg skal være i stand til å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er i rask endring.

Dette tilbyr Miljøfyrtårn:

  • en oppskrift på hva virksomheten må gjøre (sertifiseringskriterier)
  • redskaper for hvordan den kan gjøre det (digitale verktøy og veiledninger)
  • hjelp til kontinuerlig og målrettet arbeid med høyere miljøprestasjoner og lavere klimaavtrykk (styringsverktøy)

Hovedprinsippene i miljøledelsessystemet

Sertifiseringskriteriene og verktøyene til  Miljøfyrtårn bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere – og skape varig positiv effekt på klima og miljø.