Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Leverandør av alle typer stillas til utleie og montering

Rentas forsidebilde

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Hva gjør Rentas?

Rentas AS er totalleverandør innen montering og utleie av alle typer stillas. Lettstillas, tung- og rullestillas, og tak-over-tak-løsninger til både privat- og bedriftsmarkedet i Bergen og omegn.

Rentas har et komplett utvalg av stillasprodukter for å løse alle typer tilgangsbehov og tilbyr komplett design, montering og demontering av stillas. Enten du trenger stillas til vindusmontering, fasade-, murer-, maler-, eller rehabiliteringsarbeid, tilpasser Rentas kostnadseffektive løsninger basert etter dine behov. Vi tilpasser både inn- og utvendig og uavhengig av hvor utfordrende eller betydelig prosjektet er. Rentas tilbyr  også tak-over-tak- og inndekkingsløsninger og utleie av nedkastrør.

Stillas
Aluminiumsstillas som brukes til litt lettere arbeidsoppgaver som maling, kledningsarbeid, takarbeid, taksikring, lettere pussarbeid og generelt vedlikehold. Kan også
Stillas
HAKI Universal er tilpasset alle kjente Europeiske forskrifter, direktiver og standarder, og fremfor alt til moderne stillasemontering innenfor bygg,
Stillas
Rentas kan også tilby spesialstillas til andre typer jobber, som industri, broer eller genrelt spesielle stillasser til utfordrende prosjekt.
Inndekning Stillas
Tak over tak er et svært godt system i forhold til vårt vestlandsvær, og generelt om man trenger tørre
Stillas Tilleggsprodukter
Pipestillas er et stillas som kan bygges på flere måter. Behovet for stillas blir tilpasset sammen med kunde ved
Stillas Tilleggsprodukter
Rullestillas er et enkelt lite stillas i variable størrelser til bruk på mindre prosjekter, inne og ute. Stillaset er

Hvem er vi?

Rentas medarbeidere har lang fartstid i bransjen og våre montører er erfarne fagarbeidere med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Ved å benytte disse ressursene sammen med kompetansen og erfaringen sørger Rentas for å levere produkter og tjenester av beste kvalitet og utførelse.

Rentas ønsker å være i forkant på kvalitets-, helse og miljø- og sikkerhetsarbeid. Alle medarbeidere i hele organisasjonen deltar i prosessen med kontinuerlig forbedring av både arbeidsmiljø, arbeidsprosesser, ytre miljøarbeid mm.

BHT Bergen AS bistår Rentas AS i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold for våre medarbeidere. Dette innebærer blant annet bistand i kartlegging av arbeidsmiljø, syke- og ulykkesforebyggende arbeid, helse og trivsel på arbeidsplassen samt helseundersøkelser av medarbeidere.

Hvem er vi og hva driver vi med

I forbindelse med Rentas sertifisering til Miljøfyrtårn ønsker vi at våre kunder og samarbeidspartnere skal gi oss innspill. Vi ber dere derfor om å fortelle hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres. Send oss gjerne en mail på post@rentas.as hvis dere har noen tips til oss. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger fra dere.

Våre referanser